Spółki prawa handlowego

Spółka handlowaW Polsce istnieje kilka rodzajów spółek prawa handlowego. Każda z nich charakteryzuje się konkretnymi wymaganiami. W zależności od rodzaju, dzielą się na spółki osobowe lub kapitałowe. Spółki osobowe, to spółka jawna, komandytowa oraz komandytowo - akcyjna.

Spółki kapitałowe, to spółka z. o.o, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, natomiast według kodeksu prawa handlowego, posiada niektóre cechy osobowości prawnej. Za jej zobowiązania, wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółka komandytowa rzadko jest spotykana w Polsce.

Charakteryzuje się tym, że jej wspólnicy zwani są komandytariuszami. W przypadku owe spółki, za zobowiązania wierzycieli odpowiada przynajmniej jeden komandytariusz. W jej nazwie musi być imię i nazwisko przynajmniej jednego komandytariusza oraz dopisek "spółka komandytowa". Spółka komandytowo-akcyjna posiada kilku wspólników, z których przynajmniej jeden jest komandytariuszem i przynajmniej jeden jest akcjonariuszem. Za zobowiązania spółki bez ograniczeń odpowiada przynajmniej jeden wspólnik, który nie jest akcjonariuszem. Spółka z. o.o jest jedną z najpopularniejszych spółek w Polsce.

Może ją zawiązać jedna lub więcej osób. Zwykle jednak są to przynajmniej dwie osoby. Jeśli jest to jedna osoba, musi być sporządzony w formie aktu notarialnego akt założycielski. Gdy zakładają ją dwie lub więcej osób, sporządzają umowę, według której każdy ze wspólników wnosi własny kapitał. Według kodeksu spółek handlowych nie może być to mniej niż 50 000 a każdy ze wspólników musi wnieść, co najmniej 500 zł.

Spółka mieć powołany zarząd. Spółka akcyjna powstaje podczas podpisania statutu przez kilku założycieli. Statut musi mieć formę aktu notarialnego, inaczej będzie nieważny. Posiada ona osobowość prawną i zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Musi ona mieć radę nadzorczą oraz zarząd. Za zobowiązania spółki odpowiadają akcjonariusze, jednak tylko do wysokości wniesionego wkładu. Członkiem zarządu może być osoba, która nie jest akcjonariuszem.